Buclet 2017-2018

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL III, DOCTORAT


ŞCOLI DOCTORALE ULIM:

BUCLETUL PDF


* ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT

 

Specialităţi ştiinţifice:

551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii
operative

 

* ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN ŞTIINȚE ECONOMICE, SOCIALE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

 

Specialităţi ştiinţifice:

511.03. Psihologie socială
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale
651.01. Teoria şi istoria artelor plastice

 

 

* ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN ŞTIINȚE UMANISTE, POLITICE ŞI ALE COMUNICĂRII

 

Specialităţi ştiinţifice:

561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
571.01 Jurnalism şi procese mediatice
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
611.03. Istoria universală (pe perioade)
621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05.Semiotică; semantică; pragmatică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată

 

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, PENTRU ANUL DE STUDII 2017-2018

 

DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III: 

 

02 octombrie - 27 octombrie 2017

 

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din10.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr.386-396, art.1101), Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) şi de funcţionare a şcolii doctorale în cadrul ULIM, adoptat la Şedinţa Lărgită a Senatului şi Adunării Generale a cadrelor didactice şi studenţilor ULIM, din 29 aprilie 2015, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul III, doctorat, aprobată la Şedinţa Senatului ULIM din 28 octombrie 2015.

 

Actele necesare pentru admitere:

 

  • Cerere de înscriere (formular tip la înscriere);
  • Fişa de înscriere la Şcoala doctorală (Anexa 1);  Curriculum Vitae cu data prezentării şi semnătura doctorandului;
  • Diploma de licenţă şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
  • Diploma de master şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
  • Copia buletinului de identitate;copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – pentru persoanele, care şi-au schimbat numele;
  • Adeverinţa de la locul de muncă;
  • Certificat medical - forma 086U;
  • Fotografii: mărimea 4x5 cm – 4 buc
  • Proiect ştiinţific (până la 10 pag.)

 

Contacte:

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

oficiu 438

Tel.: (+373 22) 220020; (+373 22) 220029;

E-mail:

vgamurari@gmail.com

lcoada@ulim.md

robu73@mail.ru


13.09.2017