Noi inițiative de cooperare dintre ULIM și Universitatea Pecs din Ungaria

Azi, la ULIM, au început să sosească primele personalități academice din străinătate, invitate la evenimentele dedicate aniversării a 25 de ani de la fondarea ULIM. Primul oaspete este dna Ágnes Bálint, dr. hab., prof. univ. la Universitatea Pecs, cea mai veche instituție de învățământ superior din Ungaria, ce datează din anul 1367 și se bucură de prestigiu în tot spațiul UE. Domnia sa a avut o întrevedere cu dl. Vladimir Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale, dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, dna Valentina Ciumacenco, șefa Centrului Cooperare Internațională și dna lector Nelly Balode.

Vicerectorul Vladimir Chirinciuc și-a exprimat bucuria de-a avea oaspete de seamă, o personalitate academică de la o importantă universitate europeană, parteneră a ULIM. În cursul anilor, Universitatea Pecs a găzduit studenți și cadre didactice de la noi, aflați în mobilități academice, prin intermediul Programului UE pentru Educație, Tineret și Sport Erasmus+. Discuțiile s-au axat pe întărirea cooperării dintre cele două instituții. Dna Svetlana Rusnac a menționat necesitatea derulării unor noi proiecte cu parteneri maghiari, a Facultatății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Negocierile vor continua, zilele următoare.

Menționăm că dna Ágnes Bálint va participa, de mâine, la  Colocviul Științific Internațional Conceptualizarea multidimensională și măsurarea inteligenței, organizat la ULIM, cu o comunicare privind tematica în cauză - To enhance intelligence – reality or wishful thinking? Mai bine de 15 ani, domnia sa predă și concepe, la Universitatea Pecs, o serie de cursuri, precum Psihologia personalității, Psihologia cognitivă, Psihologia dezvoltării, Psihologia educațională etc.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


12.10.2017