Ciclul I - Licență și Ciclul II - Master


OFERTA EDUCAȚIONALĂ ULIM 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA


FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

 

ADMITEREA 2017-2018

 

Fondată

la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 676 din 16.10.1992;

Autorizată

prin ordinul Ministrului Educației al Republicii Moldova nr. 458 din 01 iunie 2012;

Acreditată

acreditată științific, Certificat CNAA, Seria A nr. 009, eliberat la 4 decembrie 2014;

Recunoaștere internațională

 • deține distincția ”European Quality” (Calitatea Europeană) nr. 2351135 din 05 mai 2007;
 • unica instituție de învățământ din Republica Moldova inclusă a treia oară consecutiv în Clasamentul mondial al universităților: U-Multirank-2017, realizat de Uniunea Europeană (www.umultirank.org).

Membru al Organizațiilor Internaționale

 • Asociația Universităților Europene (EUA)
 • Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
 • Asociaţiei Europene a Facultăţilor de Drept (ELFA)
 • Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU)
 • Asociaţia Internaţională a Rectorilor (IAUP) etc.

Gazdă a Reprezentanțelor și Centrelor Internaționale

 • Antena Agenției Universitare a Francofoniei (AUF)
 • Centrul de Reușită Universitară (CRU)
 • Centrul de Informare al Uniunii Europene
 • Centrul de Informare și Documentare privind NATO
 • Centrul de Informare ONU
 • Centrul de Limbă şi Cultură Chineză (Institutul Confucius)
 • Centrul de Limbă şi Cultură al Coreei de Sud (Se Jong)
 • Centrul de Limbă şi Cultură Spaniolă (Institutul Cervantes)
 • Centrul Britanic etc.

Parteneriate cu:

-  peste 30 de Ambasade acreditate în Republica Moldova, în baza cărora a fost lansat proiectul universitar ”Aule Naționale” (www.cci.ulim.md);

-  peste 100 de universități din lume;

-  peste 100 de întreprinderi, organizații, autorități administrative.

PROGRAME DE STUDII

 

se realizează în limba română, rusă, *engleză și/sau franceză

CICLUL I LICENŢĂ
CICLUL II MASTERAT
38. DREPT
FACULTATEA
DREPT

Drept*

      cu module de specializare:

-    Drept Public (Constituţional şi Administrativ)

-    Drept Economic (Civil);

-    Drept Penal;

-    Drept Vamal;

-    Drept Internațional

Dreptul afacerilor

Instituţii de drept constituţional şi administrativ

Drept internaţional şi instituţional

Instituţii de drept privat

Ştiinţe penale

 

Modul psiho-pedagogic
CICLUL I LICENŢĂ
CICLUL II MASTERAT
36. ŞTIINŢE ECONOMICE
FACULTATEA
ŞTIINŢE ECONOMICE

Business şi administrare*

Cibernetică şi informatică economică

Contabilitate

Economie generală*

Economie mondială şi relaţii economice internaţionale*

Finanţe şi bănci

Marketing şi logistică*

Merceologie şi comerţ

Statistică şi previziune economică

Turism

 

Politici Comerciale şi Drept Vamal

Politici de Integrare şi Business internaţional

Business Management şi Antreprenoriat

Managementul Marketingului Strategic

Marketing şi Logistică

Management, Marketing şi Logistică în Transport (aplicat pe moduri de transport)

Turism Internaţional şi Managementul în Industria Ospitalităţii

Managementul Resurselor Umane şi Leadership

Control Financiar-Fiscal

Management Contabil, Expertiză şi Audit

Finanţe şi Contabilitate Internaţională

Finanţe, Investiţii şi Banking

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

Modul psiho-pedagogic
31. ȘTIINȚE POLITICE, 34. ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII,
FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ŞI JURNALISM

Politologie

Relaţii internaţionale*

Jurnalism

Ştiinţe ale comunicării (Public Relations)

 

Studii Regionale

Diplomaţie, Securitate, Business și Comunicare

Globalizare, Etnicitate și Cultură

Istorie Globală și Comparativă

Identitate, Comunicare Interetnică și Cetăţenie

Jurnalism, Imagologie şi Relaţii Publice

Modul psiho-pedagogic
32. ȘTIINȚE SOCIALE, 33. ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 142. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
FACULTATEA PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Psihologie

Psihopedagogie

Psihopedagogie specială

Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară (dublă specialitate)

Servicii de asistenţă socială

Sociologie

 

 

 

 

Studii Avansate în Asistenţa Socială şi Expertiza Socială (în cooperare cu Universitatea CUNY, SUA)

Psihologia Clinică şi Consiliere Psihologică

Psihologia Socială

Economie Socială şi Managementul Proiectelor Sociale (în cooperare cu universităţi din România)

Management şi Consiliere în Asistenţa Socială

Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate

Psihologia Juridică

Psihopedagogie în Învăţământul Liceal, Profesional şi Universitar (Modulul psiho-pedagogic aprofundat)

Management Educaţional

Managementul Organizaţional şi al Resurselor Umane

Modul psiho-pedagogic
CICLUL I LICENŢĂ
CICLUL II MASTERAT
223. ȘTIINȚE UMANISTICE
FACULTATEA DE LITERE

Limbi moderne: Traducător – referent

(Limbi străine A şi B: engleză-franceză, engleză-germană, franceză-engleză, germană-engleză, spaniolă-engleză, engleză-spaniolă, chineză-engleză, engleză-chineză, coreeană-engleză, engleză-coreeană)

 

Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional    (limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

Traducere şi documentare multilingvă:

limbi romanice/germanice/asiatice

(limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)

Modul psiho-pedagogic
42. ȘTIINȚE ALE NATURI, 55. TEHNOLOGII CHIMICE ȘI BIOTEHNOLOGII, 61. ȘTIINȚE AGRICOLE, 81. SERVICII PUBLICE, 85. PROTECȚIA MEDIULUI
FACULTATEA BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE

Tehnologie farmaceutică

Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale

Ecologie

Securitatea ecologică

Servicii (estetologie)

Silvicultură şi grădini publice

Biologie moleculară

Management şi Politici de Mediu

Ecologia şi Protecţia Mediului

Tehnologia Industrială a Medicamentelor

Tehnologia Medicamentului

Managementul Resurselor Forestiere şi Spaţiilor Verzi

Managementul Resurselor Naturale

Managementul Serviciilor de Frumuseţe şi Recuperare

Ecologie Industrială

Design de Landşaft

Modul psiho-pedagogic
21. ȘTIINȚE EXACTE, 44. ARTE, 52. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI
FACULTATEA INFORMATICĂ, INGINERIE,DESIGN

Tehnologii informaţionale

Securitatea informaţională

Management informaţional

Informatică aplicată

Informatică

Electronică

Calculatoare

Sisteme optoelectronice

Ingineria sistemelor biomedicale

Design interior

Design vestimentar

 

Sisteme Informaţionale

Tehnologii Informaţionale în Business Intelligence

Tehnologia  Produselor de Program (software)

Tehnologii şi Aplicaţii WEB

Administrarea Reţelelor de Calculatoare

Securitatea Sistemelor Informaţionale şi de Telecomunicaţii

Sisteme Multimedia

Tehnologii Informaţionale Mobile

Prelucrarea Informaţiei în Sisteme şi Reţele

Calculatoare, Sisteme şi Reţele Informatice

Tehnologii Informaţionale în Transmiterea şi Prelucrarea Datelor

Design şi Arta în Textile

Designul Structurilor şi Produselor din Tricot

Tehnologii Moderne în Design Vestimentar

Tehnologii Moderne în Design Interior

Cercetări Aplicative în Arta Decorativă

Modul psiho-pedagogic

 

 

FACILITĂȚI PENTRU STUDII:

 • Săli de lectură, Biblioteca Digitală, Acces la biblioteci electronice internaţionale;
 • Wi-Fi gratuit;
 • Complex sportiv cu diverse oferte;
 • Cămin şi Hotel universitar;
 • Cantine și restaurant universitar;

 

GRATUITĂȚI ȘI REDUCERI

 • Taxe de studii moderate cu posibiltatea achitării în rate;
 • Burse de merit din bugetul ULIM pentru studenţii care demonstrează succese remarcabile la învăţătură;
 • Studii gratuite pentru studenţii cu aptitudini deosebite, confirmate prin diplome şi medalii obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; sportivi de performanţă;
 • Studii gratuite pentru studenții social vulnerabili cu merite deosebite confirmate prin diplome;
 • Cursuri de studiere a limbilor moderne europene şi asiatice (în special engleza, franceza, spaniola,poloneză, chineză, coreeană, arabă, turcă, etc.).

 

OPORTUNITĂȚI

 • Profesori notorii din străinătate;
 • Studierea opțională cu acordarea certificatului:
  • Modulul psiho-pedagogic;
  • Limbi străine europene și asiatice;
  • Tehnologii informaționale;
  • Alte discipline la solicitare.

 • Stagii de mobilitate academică şi de practică peste hotare în baza acordurilor de colaborare cu universități din străinătate și în baza Programelor Erasmus+, AUF, Fulbright, UGRAD, DAAD etc.
 • Stagii de mobilitate academică şi de practică oferite de Guvernele Republicii Populare Chineze, Republicii Coreea, Republicii Polonia, Republicii Ungaria, etc.
 • Cooperare cu organizațiile internaționale: NATO, OSCE, UNICEF, UNDP, UNHCR, IMF, WTO, IOM, EUBAM, Consiliul Europei, Uniunea Latină, Institutul Cultural Român, NORLAM, AEGEE, DAAD, etc.
 • Calculatoare și echipament didactic de ultimă generație;
 • Școli de vară.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 • Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);
 • Copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
 • Certificatul medical-tip (formularul 086-e);
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3x4 cm;

 

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Tel. 022-220029; 022-205978; 022-237099; fax: 022-220028

GSM: 079 220029

Web site: www.ulim.md

E-mail: admiterea@ulim.md

 


19.05.2014