Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • O întîlnire dintre rectorul ULIM şi conducătorul Universitaţii Gim Gheon din Coreea de Sud,
  a avut loc la Ambasada Coreei în Ucraina şi R. Moldova, cu sediul la Kiev.

  Recent, la 12 septembrie, Rectorul ULIM, academicianul Andrei Galben, împreună cu Han Ho Jin, directorul Centrului Limbii şi Culturii Coreene „Se Jong” din cadrul universităţii, s-au aflat într-o vizită oficială la Ambasada Republicii Coreene în Ucraina şi R.Moldova, cu sediul La Kiev. Reprezentanţii ULIM s-au întreţinut cu membrii delegaţiei de la Universitatea Gim Gheon din Hannam, Coreea de Sud, condusă de Dr. Zoung Moo Lee, Directorul instituţiei. La întrevedere a participat şi Excelenţa sa, Ambasadorul Republicii Coreene în Ucraina şi Moldova. Această vizită a avut drept scop întărirea şi lărgirea, în contextul globalizării, a relaţiilor de colaborare academică între cele două universităţi. 18.09.2017
 • Agrita Lujāne: „Aţi rămas puţin în urmă, dar eu cred că veţi recupera!”

  Marţi, 12 septembrie, Agrita Lujāne, profesor la Universitatea Turiba din Riga (Letonia), sosită în Republica Moldova în cadrul programului de mobilitate internaţională Erasmus +, a prezentat o lecţie publică studenţilor Facultăţii de Jurnalistică şi Relaţii Internaţionale, ULIM. ”Comunicarea interculturală şi şocul cultural”, aceasta a fost tema prelegerii, în cadrul căreia dna profesor a menţionat faptul că fiecare cultură are valorile sale, norme, principii, eroi diferiţi. Dar pînă la urmă, reprezentanţii diferitor etnii şi culturi se pot înţelege, atunci cînd încearcă să se cunoască, punând la bază toleranţa, respectul şi onestitatea. Strategiile unei bune comunicări presupun străduinţa şi măiestria de a adresa întrebări, în scopul de a cunoaşte diferenţele de valori, dorinţa de rupe stereotipurile şi nu în ultimul rînd, onestitatea, curajul de a răspunde sincer, „chiar şi atunci cînd nu ştii cum să răspunzi”, a menţionat doamna A.Lujāne. 13.09.2017
 • “Grija pentru noii utilizatori: 2017” – un program ce oferă cursuri gratuite și informații utile studenților ULIM.

  La sigur, un tânar venit pentru prima oară în aulele unei instituţii de învatamânt (mai ales dacă aceasta este la fel de spaţioasă, cu diverse posibilităţi și oferte, cum este ULIM!), are nevoie de o mâna grijulie, care să-i îndrepte paşii, să-i ofere un sfat bun, sau o consultaţie la momentul oportun! Anume în acest scop, DIB (Departamentul Informational Biblioteconomic), vine în sprijinul studenților, masteranzilor, doctoranzilor şi a tuturor novicilor din anul acesta, cu un program amplu de activități. Acestea fiind orientate spre educarea unei culturi a informaţiei, crearea unor abilităti de utilizare a tuturor capacităţilor informaţionale puse la dispoziţia studentului modern, în scopul obținerii unor studii de calitate. Motto-ul ediţiei din anul curent, iar programul se afla deja la a 14-a ediţie, este unul incitant : “Deschide cartea să înveţi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu singur !” (T. Heyde). 11.09.2017
 • Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN, la ceas aniversar

  La început de septembrie, luna ce deschide ușa toamnei, Rectorul ULIM, Academicianul Andrei GALBEN mai adaugă un an în calendarul vieții. La acest frumos popas aniversar, conducerea și corpul profesoral al Facultății de Litere îi adresează sincere și calde felicitări, exprimându-și admirația față de această personalitate emblematică în domeniul managementului universitar, care a reușit, într-un timp record și fără nici un sprijin din partea statului, să fondeze o adevărată universitate de talie internațională. Grație activității neobosite a Domniei sale și întregii „armate” de profesioniști care activează la ULIM, în cei 25 de ani de existență, instituția noastră a devenit un veritabil Templu al gândirii libere și un impresionant model în învățământul superior din spațiul european. 05.09.2017
 • ULIM INAUGUREAZĂ CEL DE-AL 25-LEA AN ACADEMIC – ÎNTR-UN CEAS BUN, DRAGI STUDENȚI ȘI PROFESORI!

  Azi, 1 septembrie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a inaugurat anul academic 2017-2018 la palatul Național ”Nicolae Sulac”. Rectorul ULIM academicianul Andrei Galben a menționat în discursul său importanța acestui nou început pentru studenții anului I, în contextul marilor transformări din societățile moderne: europenizarea și globalizarea. Andrei Galben le-a urat studenților și profesorilor mult succes în noul an academic. 01.09.2017
 • Ultima Ședință a Senatului ULIM din anul academic curent

  Pe final de an academic, Senatul ULIM s-a întrunit la ultima sa reuniune. Evaluarea studiului sociologic în baza sondajului de opinie a studenților privind calitatea proceselor universitare în anul universitar curent, propunerea politicilor privind studenții internaționali ULIM și aprobarea calendarului anului universitare 2017 – 2018 – au fost chestiunile de primă importanță analizate. 28.06.2017
 • O nouă teză de doctor, la ULIM, oferă mecanisme practice în reforma justiției

  Recenta susţinere publică a tezei de doctor a dlui Mihail Sorbala, cu tema Răspunderea penală pentru reţinerea sau arestarea ilegală a persoanei, a constituit un eveniment remarcabil, în contextul reformei justiției și racordării legislației R. Moldova la standardele UE. Este una dintre puţinele cercetări ştiinţifice profunde în domeniul răspunderii penale pentru comiterea faptei de reţinere sau arestare ilegală. Dl. Mihail Sorbala a urmat studiile de licență, masterat și doctorat la ULIM, devenind unul dintre juriștii reprezentativi ai R. Moldova. Conducător ştiinţific: dl. Alexei Barbăneagră, dr. hab. în drept, profesor universitar. 28.06.2017

mai mult